Home

Stimuleert en faciliteert
sociaal maatschappelijk initiatieven
tot in de kleinste haarvaten van Limburg

Onze stichtingsnaam refereert aan de rede uitgesproken door Dr. H. Poels te Weert op 1 juni 1903. Dr Henri Poels (geboren te Venray in 1868 en overleden te Heerlen in 1948) was een bekend aalmoezenier van sociale werken en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische en sociale verbeteringen in de provincie en nauw betrokken bij tal van katholieke maatschappelijke organisaties zoals in de woningbouw, onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid. 

ONZE MISSIE
Om mensen gaat het, dat zij tot hun recht kunnen komen.
Samen bouwen we aan een toekomst waarin niemand leeft alleen voor zichzelf, maar allen oog hebben voor elkaar en er voor elkaar zijn. We nemen daarbij de veerkracht in de kwetsbaarheid van mensen als uitgangspunt. 

ONZE VISIE
In de snel veranderende samenleving is het onze opdracht om de gevolgen hiervan op sociaal en maatschappelijk vlak te signaleren en te interpreteren. Vanuit de dialoog met de samenleving, met de sociale leer als uitgangspunt, dragen we bij aan het samen leven. 

ONZE DOELSTELLING
Stichting Tijdig stimuleert en faciliteert sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de kleinste haarvaten van Limburg. En vindt haar inspiratie uit de Rooms Katholieke sociale leer. 

Tijdig faciliteert (het vanuit onze expertise als gesprekspartner bieden van houvast en structuur) en stimuleert (het bieden van een platform voor netwerken en kennisuitwisseling en begeleiding in de vorm van supervisie/intervisie). 

CORONA IMPACT
De pandemie heeft fors toegeslagen in de samenleving. Diverse initiatieven hebben juist in deze periode een belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat al die vrijwilligers die al jaar en dag betrokken waren bij de vele initiatieven in de haarvaten van Limburg gezond en wel de draad weer op kunnen pakken op het moment dat de pandemie bestreden is. Hoogste tijd om vanuit stichting Tijdig waar nodig en mogelijk de sociaal maatschappelijke initiatieven te stimuleren en faciliteren. 

CONTACT
Ons e-mailadres:
info@stichtingtijdig.nl

Ons werkadres:
p/a Franciscus Huis Weert
Biest 43a
6001 AP Weert