Bestuur

Per 1 juni 2021 bestaat het bestuur van Stichting Tijdig uit:

H.E.P. W.M.J. van Meijgaarden, voorzitter
R.W.M. Hekking, secretaris
P.J.M. Korten, penningmeester
A.C.H. Verblakt-Schmeits, bestuurslid

BELONING

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur van de stichting Tijdig ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden. Wel kunnen de bestuursleden, conform bestuursafspraken, een onkostenvergoeding ontvangen. Indien van deze regeling gebruik gemaakt wordt worden de bedragen hiervoor ook opgenomen in de jaarrekening.

Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers.